Privacyverklaring

Als muzikant hecht ik veel waarde aan jouw privacy van de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn optredens, ​nieuwe releases, en ander relevant nieuws over mijn muziek. Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik ​persoonlijke gegevens verzamel, gebruik, opsla en bescherm in overeenstemming met de geldende wetgeving, ​inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Ik verzamel alleen persoonlijke gegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt via mijn website, ​sociale media, of andere communicatiekanalen. Deze gegevens kunnen onder meer naam, e-mailadres en ​locatiegegevens bevatten.


Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om gebruikers op de hoogte te houden van mijn optredens, nieuwe ​releases, en ander relevant nieuws over mijn muziek. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ​ze zijn verstrekt en zal ze niet delen met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.


Hoe worden de gegevens beschermd?

Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ​verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn ​verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.


Toestemming en intrekking

Door het verstrekken van hun persoonlijke gegevens stemmen gebruikers in met het gebruik van hun gegevens ​zoals beschreven in deze privacyverklaring. Gebruikers kunnen te allen tijde hun toestemming intrekken en ​verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.


Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact met mij ​opnemen via info@rosannealderliefste.nl.


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd om bijvoorbeeld te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of om ​onze privacypraktijken aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en van ​kracht worden zodra ze zijn gepubliceerd.


Laatst bijgewerkt: 8-5-2024